مدیرعامل سازه‌های خودروی دیار منصوب شد

[ad_1]

اما با بازگشت محمدتقی خانلو، مدیرعامل سابق شرکت سازه‌های خودرو دیار به عنوان مدیرعامل جدید و پایان مدیریت ۶ ماهه سیدغیاث‌الدین طاهری، اینک خبرهای خوشی از سرمایه‌گذاری جدید در صنعت خودرو و دمیدن روح تازه به کالبد این شرکت خصوصی به گوش می‌رسد.

به گزارش اخبار خودرو ،پس از تغییر و تحولاتی که در دی ماه سال گذشته هیات مدیره شرکت سازه‌های خودرو دیار با انتصاب سید‌غیاث‌الدین طاهری در پست مدیرعاملی این شرکت ایجاد کرد، محمدتقی خانلو پس از ۶ ماه دوباره به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب شد.
شرکت سازه‌های خودرو دیار که با تولید خودروهای سابرینا، سنوا، هاوال و وانت وینگل معروف است، در چندماه اخیر درگیر حاشیه‌هایی شد که تغییر مدیرعامل و انتشار آگهی مزایده سهام موسسه مالی اعتباری کوثر در این شرکت، به این حواشی دامن زد.
اما با بازگشت محمدتقی خانلو، مدیرعامل سابق شرکت سازه‌های خودرو دیار به عنوان مدیرعامل جدید و پایان مدیریت ۶ ماهه سیدغیاث‌الدین طاهری، اینک خبرهای خوشی از سرمایه‌گذاری جدید در صنعت خودرو و دمیدن روح تازه به کالبد این شرکت خصوصی به گوش می‌رسد.


[ad_2]

لینک منبع