ضروریات مهم در جهت دستیابی به استانداردسازی خودروهای داخلی

[ad_1]

صنعت خودروجزو صنایع رقابت‌پذیر کشور محسوب می‌شود و خروج از انحصار و ورود بخش خصوصی به این صنعت یکی از ضروریات مهم در جهت دستیابی به استانداردسازی خودروهای داخلی است.

یک مساله
به گزارش اخبار خودرو ،بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند استانداردسازی خودروهای تولیدی از اهمیت بسیاری برخوردار است و در اولویت قرار دادن این امر در دولت دوازدهم، امری ضروری به‌نظر می‌رسد. حال باید دید در این زمینه بهترین پیشنهاد و راهکار چیست؟

یک پیشنهاد
صنعت خودروجزو صنایع رقابت‌پذیر کشور محسوب می‌شود و خروج از انحصار و ورود بخش خصوصی به این صنعت یکی از ضروریات مهم در جهت دستیابی به استانداردسازی خودروهای داخلی است. این در حالی است که همکاری با شرکت‌های خارجی و ورود سرمایه‌گذاران به خودروسازی ایران موجب ایجاد تحول در این صنعت می‌شود و نقشی اساسی در ارتقای توان تولید خودروسازان داخلی دارد. در‌صورتی‌که رفع موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به‌ صنعت خودرو در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد، به‌طور قطع توان رقابت‌پذیری خودروهای داخلی ارتقا می‌یابد و موفقیت بیشتری نصیب تولیدکنندگان می‌شود.


[ad_2]

لینک منبع