استارت مسابقه سراسری مهارت‌سنجی ایساکو

[ad_1]

استارت مسابقه سراسری مهارت‌سنجی ایساکو

0

طبق اخبار به دست آمده مسابقه سراسری مهارت‌سنجی ایساکو به منظور بررسی توانایی و دانش تئوری و عملی کارشناسان فنی نمایندگی‌های مجاز ایران‌ خودرو از امروز آغاز شد.

به گزارش سایت خودرو ، در این مسابقه انگیزشی و رقابتی ، توانایی و سرعت عمل پرسنل فنی نمایندگی‌های مجاز در شناسایی و رفع ایراد خودروها مورد سنجش قرار می‌گیرد و پس از شناسایی نقاط قوت و

ضعف، دوره‌های تکمیلی و نوینی برای دست‌ یافتن به سطح بالاتر فنی، برای کارشناسان شرکت کننده برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها در راستای سیاست‌های شرکت و پیشبرد اهداف و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۳۹۶ در حوزه آموزش فنی، برای استادکاران برق و مکانیک همچنین کارشناسان فنی دفاتر منطقه‌ای ایساکو، طراحی و تدوین

شده است.

مرحله آغازین این مسابقات در تیر ماه سال جاری در تمام دفاتر منطقه‌ای و مرحله نهایی در هفته دوم مرداد ماه در مرکز آموزش فنی تهران، به اجرا در خواهد آمد.

هفته دوم مرداد ماه به دلیل اهمیت آموزش پرسنل فنی در تقویم شرکت ایساکو به نام «هفته مهارت» نام‌گذاری شده است.

در تدوین تمام برنامه‌های شرکت ایساکو، افزایش میزان رضایت مشتریان، به عنوان هدف نهایی در دستور کار قرار می‌گیرد.

[ad_2]

لینک منبع